Sinh học 9: Các cá thể cá sấu ở rừng ngập mặn có phải là quần thể không?

Câu hỏi

Câu hỏi môn Sinh học lớp 9: Các cá thể cá sấu ở rừng ngập mặn có phải là quần thể không?

Cá sấu rừng ngập mặn

Đang trả lời 0
khang tran 1 năm 2020-06-03T20:54:30+07:00 1 Trả lời 273 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  2
  2020-06-03T21:09:03+07:00
  Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Trước hết phải xem lại định nghĩa của Cá thể và Quần thể sinh học là gì?

  Quần thể là gì?

  Trong sinh học, một quần thể là tập hợp các cá thể sinh vật cùng một loài, cùng sống trong một không gian xác định, vào thời điểm nhất định, có lịch sử phát triển chung và cách ly với quần thể cùng loài khác.

  Ví dụ dễ hình dung hơn cả về một quần thể là một đàn voi thường tụ tập với nhau, trải qua nhiều đời cùng sống ở một nơi. Giữa chúng thường có quan hệ họ hàng, che chở bảo vệ lẫn nhau và các voi con thường được sinh ra trong đàn.

  Một ví dụ khác về quần thể là một đàn toàn cá chép trong cùng một ao đã trải qua vài thế hệ sống chung với nhau. Đàn cá này rõ ràng là không thể vượt qua ao mà chúng đang sống để sang ao bên cạnh được – nghĩa là nó cách ly với quần thể cũng là cá chép ở ao liền kề.

  Khái niệm “quần thể” được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay là thuật ngữ dịch từ tiếng Anh: population (phát âm Quốc tế: /pɒpjʊˈleɪʃən/) dùng trong sinh thái học, di truyền học và học thuyết tiến hoá thuộc ngành sinh học. Đừng nhầm với khái niệm dân số (cũng viết là population).

  Một quần thể có khi chỉ sinh sản hữu tính hoặc sinh sản vô tính, hoặc có cả hai hình thức sinh sản này, nhưng những cá thể được xem là cùng quần thể, khi thoả mãn các điều kiện chính sau:

  + Gồm các cá thể cùng một loài, có chung một vốn gen, giữa chúng thường có quan hệ sinh sản.
  + Thường phân bố cùng một không gian gọi là sinh cảnh trong hệ sinh thái.
  + Cùng có lịch sử phát triển chung, nghĩa là đã trải qua nhiều thế hệ chung sống.
  + Tồn tại vào cùng một thời điểm đang xét đến.

  Cá thể là gì?

  Cá thể là một cơ thể động vật còn sống hoặc đã chết. Cũng được coi là cá thể đối với cơ thể động vật đã chết mà thiếu một hoặc một số bộ phận cơ thể (ví dụ: cá thể tắc kè đã chết thiếu nội tạng hoặc cá thể hổ đã chết thiếu chân).

  Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.

  Có 3 kiểu phân bố cá thể:
  + Phân bố theo nhóm
  + Phân bố đồng đều
  + Phân bố ngẫu nhiên

  Dựa vào định nghĩa trên, để trả lời cho câu hỏi chính xác cần tìm hiểu rõ rừng ngập mặn này có khép kín hay không? Các cá thể cá sấu này có di cư từ nơi khác tới rừng ngập mặn này sinh sống và sinh sản hay không?

  (Nguồn tham khảo: Wikipedia)

Trả lời