Sổ đoàn ghi sai có được gạch đi viết lại không?

Câu hỏi

Sổ đoàn viên ghi sai có được gạch đi viết lại không ạ?

Sổ đoàn viên

trong tiến trình 0
Hoanghang 3 năm 2021-10-05T02:34:51+07:00 0 Trả lời 3546 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  3
  2021-10-07T01:40:07+07:00

  Tuyệt đối không được viết sai, không gạch xoá. Nếu viết sai hoặc gạch xóa sẽ làm lại cuốn sổ mới, để đảm bảo thông tin chính xác và trung thực.

  Lưu ý:
  + Trong quá trình viết không được gạch xóa, đặc biệt là trang nghị quyết.
  + Không được dùng bút xóa
  + Không được viết 2 màu mực.
  + Bí thư chi Đoàn ký tên không được ký khác màu mực với người viết đơn.
  + Chuẩn bị 2 tấm hình thẻ 3×4 (dán sổ Đoàn và thẻ Đoàn).

Để lại câu trả lời