Soạn thảo văn bản: Xác định cấu trúc đoạn văn và giải thích?

Câu hỏi

Bài tập soạn thảo văn bản:

Cho đoạn văn bản sau: “Người đời hay nói “thất bại là mẹ thành công”, càng ngẫm càng thấy có lý. Những “đứa con” thành công được bà mẹ “thất bại” chăm sóc bao giờ cũng lớn mạnh và cứng cáp hơn là những “đứa con” thành công vắng sự chăm lo của những “thất bại”. Lý do là vì đôi khi thất bại lại cho ta nhiều điều hơn thành công. Những thất bại cho ta biết chính xác ta đang ở đâu để có thể tìm đường đi tiếp. Những thất bại cho ta kinh nghiệm để lần sau gặp lại những khó khăn tương tự, ta sẽ vượt qua. Những thất bại cho ta bản lĩnh để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã…”

Yêu cầu:

1. Nhận diện, phân tích & giải thích đoạn văn bản trên theo các đặc trưng về phương thức biểu đạt & phong cách ngôn ngữ đã học.

2. Xác định cấu trúc đoạn văn. Giải thích cấu trúc đó.

3. Xác định câu chủ đề & chủ đề đoạn văn. Viết thêm câu chủ đề thích hợp cho đoạn văn bản.

4. Xác định phân tích & giải thích các phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn văn.

5. Diễn đạt lại đoạn văn bản trên theo các phong cách ngôn ngữ khác hoặc sử dụng phương thức biểu đạt khác. Mỗi nhóm lựa chọn ít nhất 4 trong số các phong cách ngôn ngữ hoặc phương thức biểu đạt khác để diễn đạt lại nội dung của đoạn văn trên). Chỉ rõ, phân tích & lý giải loại phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt, đối tượng giao tiếp và mục đích giao tiếp, các phương tiện liên kết… đã lựa chọn.

0
phule 3 năm 2021-11-08T23:35:51+07:00 0 Câu trả lời 187 lượt xem 0

Để lại câu trả lời