Sơn tường được sản xuất từ gì?

Câu hỏi

Trên thị trường có nhiều loại sơn với quảng cáo rất hay với công nghệ hiện đại. Nhưng có bác nào biết sơn tường được sản xuất từ nguyên liệu chủ yếu chính là gì được không?

0
sonvilet 2 tháng 2022-10-02T01:10:02+07:00 0 Câu trả lời 6 lượt xem 0

Trả lời