SOW trong marketing là gì?

Câu hỏi

Mấy bạn làm marketing thường viết tắt từ SOW và yêu cầu phải có SOW mới bắt đầu triển khai dự án. Vậy SOW trong marketing là gì? SOW được dùng như thế nào?

SOW trong marketing là gì?

trong tiến trình 0
Thúy Vy 2 năm 2022-07-02T01:31:28+07:00 0 Trả lời 105 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. SOW trong dự án

  SOW là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Statement Of Work, là báo cáo trình tự công việc hay các bản mô tả công việc mà khách hàng muốn thực hiện. Đây là thuật ngữ hoạt động trong phạm vi công việc, một tài liệu quan trọng trong vấn đề thỏa thuận công việc giữa hai bên.

  SOW nên gồm mốc thời gian (milestones), thời gian của từng hạng mục (timeline), báo cáo, các chỉ số đánh giá (KPIs) và sản phẩm cuối cùng nào mà bên thực hiện dự kiến ​​cung cấp. SOW cũng nên chứa một dòng thời gian cho tất cả các hạng mục, sản phẩm, chỉ số KPIs.

  Các bước để viết một mô tả công việc (SOW) cho dự án:

  1. Giới thiệu về dự án
  2. Tổng quan về mục tiêu của dự án
  3. Mô tả về phạm vi công việc của dự án
  4. Danh sách nhiệm vụ của từng cá nhân trong dự án
  5. Tiến độ dự án
  6. Sản phẩm dự án
  7. Quản lý các vấn đề của dự án
  8. Tiêu chí thành công và hoàn thành dự án

  (Nguồn: 123job.vn/bai-viet/sow-la-gi-y-nghia-cua-sow-trong-cong-viec-ma-doanh-nghiep-khong-the-bo-qua-1587.html)

  SOW trong marketing

  SOW trong marketing sẽ là một tập hợp các công việc cần được triển khai chi tiết và cụ thể cho chiến dịch tiếp thị – quảng cáo. Nó sẽ ghi chép toàn bộ những tiến trình cần thực hiện để đem lại hiệu quả về doanh số bán hàng cho doanh nghiệp. Thông qua đó có thể đánh giá và điều chỉnh những chỗ cần thiết nhằm đạt kết quả cao hơn.

  Muốn hoàn thành một SOW phải đảm bảo các yếu tố cơ bản sau:

  Thứ nhất, mục tiêu chính khi triển khai các dự án, chiến dịch marketing đó là một bản báo cáo chi tiết mô tả chính xác các vấn đề đã làm được và chưa làm được.

  Thứ hai, các mốc dữ kiện quan trọng của một chiến dịch marketing cần phải liệt kê rõ ràng. Thông qua đó quản lý chiến dịch sẽ phải kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện công việc thường xuyên.

  Thứ ba, đảm bảo mỗi cá nhân trong bộ phận marketing đều có công việc, nhiệm vụ cần đóng góp chi tiết và cụ thể. Thứ tư, thông tin về chi phí triển khai dự án đầy đủ và đảm bảo báo cáo lại theo thời gian thực.

  Thứ năm, kết quả của dự án về số lượng khách hàng truy cập hay sự chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng thực sự như thế nào. Nó có gia tăng và đảm bảo đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của công ty hay không.

  Thứ sáu, các điều kiện, điều khoản, phạm vi chiến dịch phải rõ ràng và chi tiết trong SOW.

  (Nguồn: jobsgo.vn/blog/sow-la-gi)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời