Sử dụng câu bị động và một phép thế trong “Chuyện người con gái Nam Xương”?

Câu hỏi

Bằng một đoạn văn tổng hợp – phân tích – tổng hợp khoảng 12 câu, em hãy làm rõ tấm lòng vị tha, nhân hậu của Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”. Trong đoạn có sử dụng câu bị động và một phép thế (gạch chân, chú thích). Hiện đang cần gấp.

0
shi 3 năm 2021-09-29T01:01:03+07:00 0 Câu trả lời 361 lượt xem 0

Để lại câu trả lời