Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc của MB Bank?

Câu hỏi

MB Bank sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc như thế nào trong hoàn thiện chính sách quản trị nhân lực, chi trả lương thưởng, phân bố và luân chuyển nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực…?

0
thuylinh204 8 tháng 2023-10-08T01:14:27+07:00 0 Câu trả lời 31 lượt xem 0

Để lại câu trả lời