Suy nghĩ về câu Những con người thông thái thực sự cũng tựa như những bông lúa?

Câu hỏi

Suy nghĩ về câu sau bằng 1 bài viết những con người thông thái thực sự cũng tựa như những bông lúa: khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đẩy kiêu ngạo; nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống.

CHÚ Ý: KHÔNG CHÉP MẠNG

0
Ngọc Lan 2 năm 2022-04-18T02:27:24+07:00 0 Câu trả lời 185 lượt xem 0

Để lại câu trả lời