Tại sao chăm sóc rừng đến năm thứ 5 người ta không chăm sóc nữa?

Câu hỏi

Môn Công nghệ lớp 7:

Dựa vào thời gian và số lần chăm sóc cây rừng trả lời câu hỏi: Tại sao không trồng rừng rồi chăm sóc luôn mà phải chờ 3 tháng đến 4 tháng sau rồi mới chăm sóc? Tại sao chăm sóc đến năm thứ năm người ta không chăm sóc nữa?

Mai mình thi rồi giúp mình với ạ! Hi vọng các bạn sẽ giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ.

trong tiến trình 0
Hkieulinh 3 năm 2021-11-27T00:21:20+07:00 0 Trả lời 53 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Tại sao không trồng rừng rồi chăm sóc luôn mà phải chờ 3 tháng đến 4 tháng sau rồi mới chăm sóc?

    Thời gian mới trồng cây, cây cần thời gian để thích nghi với đất, nguồn nước và khí hậu ở đó. Nếu cây thích nghi thì chúng sẽ bám rể. Đến 3 – 4 tháng sau, lúc này cây đến giai đoạn phát triển nhanh nên cần chăm sóc nhiều để vươn lên.

    Tại sao chăm sóc đến năm thứ 5 người ta không chăm sóc nữa?

    Lúc này cây đã phát triển tán lá thích nghi tốt mới môi trường sống, rể đã bám sâu và tự tìm được nguồn nước để dự trữ cũng như nuôi sống mình.

Để lại câu trả lời