Tại sao con người không thuần hóa ngựa vằn?

Câu hỏi

Trong phim ảnh, sách truyện đều thấy con người cưỡi ngựa đen, hoặc xám mà không phải ngựa vằn, có phải do loài này khó thuần hóa?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-22T14:27:54+07:00 0 Câu trả lời 344 lượt xem 0

Trả lời