Trả lời ( 1 )

  1. Chưa hiểu ý câu hỏi của bạn ở đây là gì. Bạn có thể nói rõ hơn không?

Để lại câu trả lời