Tại sao hóa thạch luôn nằm trong đá?

Câu hỏi

Xin hỏi tại sao các nhà khảo cổ học luôn phát hiện hóa thạch trong đá? Chúng ta có thể tìm hóa thạch ở nơi khác không?

0
Nam Châm 3 năm 2018-08-22T14:36:45+07:00 0 Câu trả lời 305 lượt xem 0

Trả lời