Tại sao lại dùng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác cây trồng?

Câu hỏi

Em hãy cho biết tại sao người ta lại dùng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác cây trồng? Vì thế để tránh những tác hại do thuốc bảo vệ thực vật gây ra thì ta phải làm gì?

Thuốc bảo vệ thực vật

0
Nguoi Bi An 2 năm 2020-12-08T14:26:24+07:00 0 Câu trả lời 241 lượt xem 0

Trả lời