Tại sao lại gọi là “được” đóng Bảo hiểm y tế trong khi BHYT là bắt buộc?

Câu hỏi

Người ta hay nói là nhân viên được đóng bảo hiểm y tế, không phải BHYT là bắt buộc sao? Tại sao nhiều công ty lại có phúc lợi là “Được đóng bảo hiểm y tế” trong khi nó là bắt buộc?

Thẻ bảo hiểm y tế

giải quyết 0
LeTrongHoang 2 năm 2022-04-14T17:54:43+07:00 0 Trả lời 34 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bắt buộc ở đây là nhà nước bắt phải mua. Còn được là dựa theo quyền lợi khi mua, bảo hiểm chỉ phát huy giá trị khi bạn bị bệnh, đặc biệt là bị bệnh nặng, lúc này bạn mới thấy là mình tiết kiệm được một khoảng kinh phí lớn. Khi bạn nhận giá trí từ công ty thì bạn sẽ “được” nhận, vì công ty sẽ phải bỏ tiền ra mua một phần hoặc toàn phần bảo hiểm cho bạn, mà nhân sự càng nhiều công ty càng đóng nhiều. Một con số không nhỏ nếu công ty làm ăn không đem về lợi nhuận.

    Câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời