Tại sao lại thấy ngứa khi vết thương liền lại?

Câu hỏi

Mỗi khi vết thương lên da non, tôi lại cảm thấy ngứa ngáy muốn gãi. Xin hỏi tại sao lại như vậy và có cách nào khắc phục không?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 147 lượt xem 0

Trả lời