Tại sao luôn hình thành xoáy nước khi xả khỏi bồn?

Câu hỏi

Khi ta xả nước từ bồn nước bằng lỗ thoát đáy thì luôn tạo thành các dòng xoáy, cho dù ta có làm mọi cách để phá các xoáy nước đó đi, sau đó chúng lại xuất hiện trở lại. Tại sao thế?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 180 lượt xem 0

Trả lời