Tại sao máy bay đồ chơi bị gió thổi lên mà không thổi xuống?

Câu hỏi

Tại sao tôi làm máy bay đồ chơi mà khi bật lên gió lại thổi lên trên mà không thổi xuống dưới làm nó không bay được?

Đang trả lời 0
cuongcongnghe 4 tuần 1 Trả lời 79 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Không biết bạn làm máy bay đồ chơi bằng nguyên liệu gì? Xem lại trọng tâm của máy bay đã cân bằng hay chưa khiến cho gió thổi làm máy bay chao đảo và không thể bay lên được?

Trả lời