Tại sao một số sự kiện đặc biệt được coi là điều kiện đặc trưng góp phần phát triển du lịch địa phương?

Câu hỏi

Đề bài: Tại sao một số sự kiện đặc biệt lại được coi là điều kiện đặc trưng góp phần phát triển du lịch tại các địa phương? Cho ví dụ minh họa.

Du lịch tour Mekong miền Tây

trong tiến trình 0
thaolee 2 năm 2022-02-13T15:29:43+07:00 0 Trả lời 52 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Sự kiện đặc biệt không chỉ là thu hút du lịch mà nó còn mang văn hóa đặc trưng của vùng đó đi xa, khi đi về quê hương ai cũng nhớ đến nơi đó. Cứ đến đúng ngày, đúng thời điểm là nó diễn ra như một sự nhắc nhớ.

Để lại câu trả lời