Tại sao nguồn phóng xạ bị phá hủy lại nguy hiểm?

Câu hỏi

Mỗi khi có tin mất nguồn phóng xạ, cơ quan chức năng đều cảnh báo để người dân tránh phá hủy hộp đựng nguồn. Vì sao vậy?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 176 lượt xem 0

Trả lời