Tại sao quân lính khiêng Lê Hữu Trác vào trong phủ chúa lại chạy?

Câu hỏi

Ngữ Văn lớp 11: Tại sao lúc quân lính khiêng Lê Hữu Trác (lang y Hải Thượng Lãn Ông) vào trong phủ chúa lại chạy mà không đi chậm?

trong tiến trình 0
Trần Hữu Thuận 1 năm 2022-09-06T19:06:38+07:00 0 Trả lời 36 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Thế tử bị bệnh lâu ngày không khỏi dù trong cung tất cả các danh y đã ra sức thăm khám, chữa bệnh cho người. Tiếng lành đồn xa, ai cũng biết Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác là vị danh y tài giỏi, đức độ có tiếng chuyên chữa bệnh giúp đỡ người nghèo.

    Chính vì thế, chúa Trịnh đã phái quân lính đến mời Hải Thượng Lãn Ông vào kinh thành chữa bệnh cho thế tử. Chữa bệnh cứu người là việc làm khẩn trương, gấp rút không thể chậm trễ nên khi khiêng Lê Hữu Trác vào phủ chúa, quân lính đã chạy mà không đi chậm.

Để lại câu trả lời