Tại sao tải file nén lại ra file Cốc Cốc?

Câu hỏi

Cho mình hỏi tại sao tải file nén mà lại ra file Cốc Cốc?

Đang trả lời 0
bảo 1 năm 2022-01-02T13:02:52+07:00 0 Trả lời 137 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trong hình chụp mình thấy nó vẫn là file nén .rar. Nếu mở ra file Cốc Cốc bằng trình duyệt có thể máy tính của bạn đang mặc định dùng Cốc Cốc để mở file .rar. Bạn có thể bấm chuột phải vào file .rar, sau đó “Open With…” và chọn phần mềm để mở file như (Winrar, WinZip, 7-Zip…), nếu chưa cài bạn phải cài phần mềm vào trước khi chọn mở.

Trả lời