Tại sao trong tiếng Nhật người ta lại gọi cả thầy giáo và bác sĩ là SENSEI?

Câu hỏi

Mình đang theo học tiếng Nhật. Mình có thắc mắc là tại sao trong tiếng Nhật người ta lại gọi cả thầy giáo và bác sĩ là SENSEI?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 103 lượt xem 0

Trả lời