Tại sao trong tiếng Nhật người ta lại gọi cả thầy giáo và bác sĩ là SENSEI?

Câu hỏi

Mình đang theo học tiếng Nhật. Mình có thắc mắc là tại sao trong tiếng Nhật người ta lại gọi cả thầy giáo và bác sĩ là SENSEI?

0
Nam Châm 12 tháng 0 Câu trả lời 84 lượt xem 0

Trả lời