Tại sao việc tăng cung trong thị trường chứng khoán chưa thể diễn ra dù cung thiếu cầu nhiều?

Câu hỏi

Tại sao ở Việt Nam, Cơ quan điều hành thị trường và Ủy ban quản lý vốn nhà nước (CMSC) là hai đơn vị tách bạch lại gây ảnh hưởng đến việc chưa thể diễn ra vấn đề tăng cung khi đã có nhiều ý kiến đề cập đến việc tăng cung trong thị trường chứng khoán nhằm để hạ nhiệt thị trường?

Thành công! 0
Anna Du 3 năm 2018-11-25T17:51:44+07:00 2 Câu trả lời 452 lượt xem 1

Câu trả lời ( 2 )

  1. Thị trường chứng khoán phản ánh sức khỏe nền kinh tế quốc gia, và là sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi có dấu hiệu thị trường suy thoái Ngân hàng nhà nước sẽ bơm tiền để kích cầu. Còn vấn đề cung chưa tăng là do nhiều yếu tố, thanh khoản giảm do dòng vốn ngoại, dòng vốn lớn đã rút bớt khỏi thị trường, tâm lý nhà đầu tư lo sợ thị trường tiếp tục có diễn biến xấu, ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại toàn cầu nên việc thận trọng đứng ngoài thị trường quan sát là lựa chọn an toàn đối với nhiều người.

    Trả lời hay nhất
    Hủy chọn câu trả lời hay nhất
  2. Tôi nghĩ bạn nên tham khảo về TTCK cơ bản để có câu trả lời mong muốn.
    Đây là link tham khảo: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tang-cung-kich-cau-hang-hoa-cho-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-43005/

Trả lời