“Tâm ban sơ” nghĩa là gì?

Câu hỏi

Ngồi nghe trong một chương trình, có một chú nhắc đến từ “tâm ban sơ”, em nghe không hiểu tâm ban sơ là gì. Ai học thiền có thể cho em biết nghĩa của cụm từ này không ạ?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 103 lượt xem 0

Trả lời