Tên bài hát trong clip hài Hoài Linh hát: “Anh đứng bên đây sông…”?

Câu hỏi

Trong clip hài, Hoài Linh hát câu: “Anh đứng bên đây sông chờ trông mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trông, mù u chín chưa, mù là mù ăn mây mày ăn chưa chứ tao ăn rồi”.

Bài này là bài nào vậy các bạn, mình tìm không ra.

0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 0 Câu trả lời 1306 lượt xem 3

Trả lời