Tên ứng dụng Live stream này là gì?

Câu hỏi

Mọi người ơi, có ai biết tên của ứng dụng Live stream này không? Trả lời giúp em với ạ. Em cần biết gấp vì lý do cá nhân ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người.

Ứng dụng live stream

Đang trả lời 0
faou555 10 tháng 2021-09-19T01:47:10+07:00 0 Trả lời 84 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. App live stream này nhìn có vẻ giống Bigo Live.

Trả lời