Thần học là gì và học ở đâu?

Câu hỏi

Em nghe nói ở nước ngoài có môn thần học. Vậy thần học là gì? Ở Việt Nam có trung tâm nào phát triển môn học này không? Hoặc trường nào có dạy môn thần học này?

0
Nam Châm 5 tháng 0 Câu trả lời 100 lượt xem 0

Trả lời