Thẻ CMND hết hạn có rút tiền lãi ngân hàng được không?

Câu hỏi

Mẹ tôi đến ngân hàng để rút tiền lãi định kỳ như mọi khi, nhưng lần này giao dịch viên báo là thẻ chứng minh nhân dân (CMND) đã hết hạn 15 năm và không cho mẹ tôi rút tiền và buộc phải quay về làm lại CMND mới. Vậy cho hỏi CMND hết hạn không thể rút tiền lãi là đúng luật hay không mặc dù vẫn có sổ tiết kiệm chứng minh?

trong tiến trình 0
Nam Châm 5 năm 2018-11-07T23:26:26+07:00 1 Trả lời 688 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trong trường hợp này ngân hàng hơi cứng nhắc và máy móc, nếu CMND chỉ vừa hết hạn và hình ảnh vẫn có thể nhận dạng được thì nên xem xét giải quyết. Tuy nhiên theo luật là không sai, giao dịch viên có quyền làm thế để đảm bảo an toàn tài khoản. Vì sổ tiết kiệm chỉ là giao dịch dân sự nên theo thỏa thuận và điều khoản ký kết lúc đầu giữa hai bên.

    Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời