Theo bạn: Sự tiến bộ mỗi ngày của bản thân như thế nào?

Câu hỏi

Theo bạn Sự tiến bộ mỗi ngày so với quá khứ của chính mình như thế nào?

trong tiến trình 0
Trung Shipper 3 năm 2021-04-13T14:48:43+07:00 1 Trả lời 177 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Sự tiến bộ của bản thân mỗi ngày thể hiện qua sự kỳ vọng của chính mình. Nên cụ thể con số để thấy sự thay đổi, từ đó mới có kế hoạch tùy chỉnh sao cho phù hợp với bản thân nhất. Mục tiêu cuối cùng là phát triển bản thân, 1% tốt hơn mỗi ngày, 1 năm sẽ thấy rõ kết quả rất khác.

Để lại câu trả lời