Theo bố mẹ, con trẻ nên bắt đầu làm việc nhà từ mấy tuổi?

Câu hỏi

Theo bố mẹ, con trẻ nên bắt đầu làm việc nhà từ mấy tuổi thì tốt nhất? Câu hỏi chỉ dành cho các bố mẹ nhé!

0
Trung Shipper 3 tuần 0 Câu trả lời 49 lượt xem 0

Trả lời