Thi chứng chỉ môi giới bất động sản có khó không?

Câu hỏi

Mọi người cho hỏi là thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu? Và thi có khó không? Giá trị của chứng chỉ này được áp dụng thế nào?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 2 năm 2019-05-07T10:19:20+07:00 1 Trả lời 768 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  3
  2019-05-08T09:56:04+07:00

  Có một số trung tâm và trường dạy và cấp chứng nhận. Như trung tâm đào tạo Doanh Chủ, trường Đại học Kinh Tế (UEH), trường Đại học Kinh Tế – Tài Chính (UEF), trường Đại học Tài chính – Marketing,… Sau khi học xong sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Sau đó đem chứng nhận này đến Sở Công Thương để đổi sang Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản.

  Thời gian học từ 7-10 tuần, tùy gói học.

  Tham khảo học phí tại trường UEF:

  Biểu học phí (đã có ưu đãi đặc biệt nên không áp dụng phiếu giảm giá):
  – Môi giới bất động sản: 1,300,000 đồng
  – Định giá bất động sản: 1,600,000 đồng
  – Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản: 1,200,000 đồng.

  Chương trình học
  Chương trình học các lớp Hệ đào tạo cấp CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ kinh doanh bất động sản bao gồm 3 lớp sau:

  Lớp Môi giới bất động sản (84 tiết)
  – Học phần 1: Kiến thức cơ sở
  – Học phần 2: Kiến thức chuyên ngành
  – Học phần 3: Báo cáo thực tập

  Lớp Định giá bất động sản (124 tiết)
  – Học phần 1: Kiến thức cơ sở
  – Học phần 2: Kiến thức chuyên ngành
  – Học phần 3: Báo cáo thực tập

  Lớp Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (84 tiết)
  – Học phần 1: Kiến thức cơ sở
  – Học phần 2: Kiến thức chuyên ngành
  – Học phần 3: Báo cáo thực tập

  PHẦN I: KIẾN THỨC CƠ SỞ (tổng thời lượng là 40 tiết học),
  Là phần bắt buộc để tiếp tục học cả 03 lớp chuyên ngành,
  * Học trong 03 tuần, mỗi tuần 03 buổi học, có thể là tối 246 hay tối 357 tùy khóa, gồm 03 chuyên đề:
  CĐ1: Pháp luật về kinh doanh bất động sản
  CĐ2: Thị trường bất động sản
  CĐ3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
  Kiểm tra KTCS – 60 phút – Trắc nghiệm, được dùng tài liệu
  Điểm phần KTCS được bảo lưu trong 01 năm.

  PHẦN II: KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
  A. MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Học trong 04 tuần, lớp môi giới và quản lý điều hành sàn gd bđs học 03 buổi trong tuần, định giá học 03 buối trong tuần. Nếu học cả 03 lớp trong 01 khóa thì học 06 buổi trong tuần
  CĐ1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản
  CĐ2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
  Kiểm tra – 45 phút – Trắc nghiệm, được dùng tài liệu

  B. QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GD BẤT ĐỘNG SẢN
  CĐ1: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
  CĐ2: Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản
  Kiểm tra – 45 phút – Trắc nghiệm, được dùng tài liệu

  C. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
  Học trong 04 tuần, lớp môi giới và quản lý điều hành sàn gd bđs học 03 buổi trong tuần, định giá học 03 buối trong tuần. Nếu học cả 03 lớp trong 01 khóa thì học 06 buổi trong tuần
  CĐ1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
  CĐ2: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản
  CĐ3: Định giá bất động sản
  Kiểm tra – 75 phút – Bài tập định giá, được dùng tài liệu

  PHẦN III: VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
  Viết báo cáo thực tập tối đa trong 02 tuần

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời