Thiện nguyện nghĩa là gì?

Câu hỏi

Hoạt động từ thiện là đi giúp đỡ người khác về vật chất. Vậy còn thiện nguyện có nghĩa giống với từ thiện hay không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 311 lượt xem 0

Trả lời