Thiện nguyện nghĩa là gì?

Câu hỏi

Hoạt động từ thiện là đi giúp đỡ người khác về vật chất. Vậy còn thiện nguyện có nghĩa giống với từ thiện hay không?

0
Nam Châm 6 năm 2018-07-27T21:11:52+07:00 0 Câu trả lời 454 lượt xem 0

Để lại câu trả lời