Thứ tự kết nối tăng dần của Bluetooth, wifi, cáp quang, 4G là gì?

Câu hỏi

Công nghệ thông tin: Thứ tự kết nối tăng dần của Bluetooth, wifi, cáp quang, 4G là gì ạ?

Đang trả lời 0
NhiDuong123 4 tháng 2021-09-14T18:26:17+07:00 0 Trả lời 8 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn có thể nói rõ hơn là thứ tự sắp xếp dựa vào điều gì không (độ lớn dữ liệu, tốc độ truyền tải, khoảng cách kết nối)?

    Nếu về tốc độ truyền tải dữ liệu thì: Bluetooth, 4G, wifi, cáp quang. Còn về khoảng cách thì: bluetooth, wifi, cáp quang, 4G.

Trả lời