Thực tập sinh nên làm part-time hay full-time?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi nếu là Thực tập sinh thì nên làm part time hay full time?

trong tiến trình 0
rumabcabc 2 năm 2022-10-26T14:26:19+07:00 0 Trả lời 28 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Thực tập sinh còn tuỳ công việc và nhiệm vụ của bạn là gì? Nếu không bị ràng buộc thời gian thì nên làm fulltime để được học hỏi nhiều hơn từ công ty.

Để lại câu trả lời