Thực tập sinh nên làm part-time hay full-time?

Câu hỏi

Mọi người cho em hỏi nếu là Thực tập sinh thì nên làm part time hay full time?

Đang trả lời 0
rumabcabc 1 tháng 2022-10-26T14:26:19+07:00 0 Trả lời 9 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Thực tập sinh còn tuỳ công việc và nhiệm vụ của bạn là gì? Nếu không bị ràng buộc thời gian thì nên làm fulltime để được học hỏi nhiều hơn từ công ty.

Trả lời