Thương nhân VN khi tham gia thương mại quốc tế bị áp nguồn luật nào?

Câu hỏi

Một thương nhân Việt Nam khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế thì có khả năng chịu sự điều chỉnh của những nguồn luật nào? Trường hợp áp dụng của từng nguồn luật.

Thương mại quốc tế

0
Minh 3 năm 2021-09-02T02:02:58+07:00 0 Câu trả lời 37 lượt xem 0

Để lại câu trả lời