Tỉ lệ thức: Tại sao lại chia số nhỏ nhất cho số nhỏ nhất?

Câu hỏi

Môn toán lớp 7:

Tỉ lệ thức: Tại sao khi tìm tỉ lệ ta lại phải chia số nhỏ nhất (1) cho số nhỏ nhất (2), số lớn hơn (1) cho số lớn hơn (2) số lớn nhất (1) cho số lớn nhất (2)?

Đang trả lời 0
ko 2 năm 2021-03-04T11:13:49+07:00 2 Câu trả lời 138 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 số a:b = c:d và tương đương ad = bc. Nên khi chia cho số nhỏ nhất hoặc lớn nhất ta có kết quả rút gọn, là kết quả số nguyên không thể rút gọn được nữa.

  2. Khi bạn chia 2 số cùng tỉ lệ cho một số nhỏ nhất thì bạn sẽ được phân số tối giản. Và nó cũng chính là tỷ lệ của cặp đôi số nào đó trong bài toán bạn cần làm!

Trả lời