Tiền đô la USD cũ còn giá trị lưu thông không?

Câu hỏi

Em còn vài tờ đô la cũ định đổi sang tiền Việt để tiêu. Mọi người cho em hỏi tiền đô la USD cũ còn giá trị lưu thông không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 4 năm 2018-08-11T10:44:48+07:00 0 Câu trả lời 324 lượt xem 0

Trả lời