Tiếng Anh 7: Tìm lỗi sai trong 4 câu sau và sửa lại cho đúng?

Câu hỏi

Giúp mình giải 4 câu tiếng anh này với. Mỗi câu tiếng Anh đều mắc lỗi. Hãy tìm và viết lại cho đúng câu.

0
Millee 1 năm 2020-04-22T21:31:03+07:00 0 Câu trả lời 1035 lượt xem 0

Trả lời