Tiết kiệm tiền bằng cách sang Việt Nam tìm bạn gái?

Câu hỏi

Có người cho rằng có thể tiết kiệm tiền bằng cách sang Việt Nam tìm bạn gái rồi đưa về lấy chồng, nhưng điều tôi muốn hỏi là ở nhà không tìm được bạn gái thì làm sao tìm được khi bạn đang ở nhà. Đến Việt Nam và không hiểu ngôn ngữ? Người ta nói rằng có một phần mềm tên là Heartchat có thể cung cấp video, giọng nói và trò chuyện miễn phí. Có ai đã sử dụng chưa?

0
lingjiang 6 tháng 2023-11-03T14:29:58+07:00 0 Câu trả lời 19 lượt xem 0

Để lại câu trả lời