Tìm anh Đỗ Hữu Đức, đi xa nhà từ Tết đến nay không về

Câu hỏi

Đây là anh mình tên Đỗ Hữu Đức, đi xa nhà từ Tết đến giờ không liên lạc được, nhờ mọi người tìm kiếm giúp mình. Hiện ba đang bệnh, mọi người rất trông anh Đức về.

Liên hệ SĐT 0358311309, em ở Hưng Điền B, Tân Hưng, Long An.

* Ghi chú, anh Đức ở ngoài đen hơn trong hình.

 

0
Đạt V 3 năm 2018-10-07T18:54:54+07:00 0 Câu trả lời 1183 lượt xem 0

Trả lời