Tìm anh Phạm Thành Luân (hoặc Nguyễn) trước ở đường Đoàn Văn Bơ quận 4

Câu hỏi

Cần tìm người để báo tin:
Thông tin chỉ biết là: Phạm Thành Luân (hoặc Nguyễn Thành Luân, do không nhớ chính xác) trước sống tại đường Đoàn Văn Bơ Quận 4 (hiện nay thì không rõ). Cần tìm để báo tin người quen đã mất, có ảnh lúc trước.

Ai biết xin báo giúp tôi theo số điện thoại: 0869151016. Cảm ơn mọi người đã chú ý và chia sẻ thông tin giúp tôi.

Phạm Thành Luân (Nguyễn) quận 4

0
takeda1991 1 tuần 0 Câu trả lời 101 lượt xem 0

Trả lời