Tìm bạn cũ là con gái tiệm Tân Huỳnh Lợi trước năm 1975

Câu hỏi

Tìm bạn cũ là con gái kế út tiệm Tân Huỳnh Lợi (Ngã 7), trước năm 1975 hay đến mua kẹo tại tiệm tạp hóa DV. Ai biết xin vui lòng liên hệ.

0
tap hoa DV 2 tháng 2022-12-09T00:29:52+07:00 0 Câu trả lời 12 lượt xem 0

Trả lời