Tìm bạn cùng Trung đội vệ binh tại Trường 4 Tổng kho Long Bình năm 85-88

Câu hỏi

Tìm bạn cùng Trung đội vệ binh tại trường Hạ sĩ quan kỹ thuật vũ khí đạn (trường 4) đóng quân tại Tổng kho Long Bình, thuộc phường Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai từ năm 1985-1988. Ai có đọc thông tin này còn nhớ Phương thì liên hệ với mình theo SĐT 0983654437.

0
Letienphuong 3 năm 2020-11-05T11:24:17+07:00 0 Câu trả lời 274 lượt xem 0

Trả lời