Tìm bạn Đinh Lệ Khanh Minh, trước 1975 học lớp 10B1 trường Nguyễn Bá Tòng

Câu hỏi

Cần tìm bạn Đinh Lệ Khanh Minh. Trước 1975 là học sinh lớp 10B1 trường Nguyễn Bá Tòng, sau 30/04/1975 có đến nhà bạn Dư Thị Kim Hảo cho 10 trái trứng ngỗng. Nay bạn đang ở đâu? Xin liên hệ lại bạn Dư Thị Kim Hảo qua số 0948868087 (gặp Thùy).

0
Gau truc 1 năm 2020-07-25T19:18:22+07:00 0 Câu trả lời 397 lượt xem 0

Trả lời