Tìm bạn Nguyễn Văn Tuấn – quê Đồng Tháp, năm 1986-1989 học cơ khí ở Saigon

Câu hỏi

Tìm bạn Nguyễn Văn Tuấn, quê Đồng Tháp. Tuấn sinh năm 1967 hay 1968. Lên Sài Gòn học cơ khí từ 1986-1989. Đặc điểm: mắt bị lé.

Mong nhận được liên lạc qua thedangngoc@gmail.com

0
Pencilcup 3 năm 2021-08-21T18:18:42+07:00 0 Câu trả lời 51 lượt xem 0

Để lại câu trả lời