Tìm bạn Tằng Tôn Nữ Thị Hiếu

Câu hỏi

Tìm bạn tên Tằng Tôn Nữ Thị Hiếu
– Địa chỉ trước 2016:
66 Trần Quý Cáp, Nha Trang.
Điện thoại nhà: 823379
Đi động : 01993955879

– Cuối năm 2017 đã dời nhà đi nơi khác, đã mất liên lạc với bạn từ tháng 12/2017 đến nay. Hiếu mất điện thoại chăng? Cầu mong vạn sự lành đến Hiếu. Hè này mình sẽ về Nha Trang – biết tìm bạn nơi đâu Hiếu ơi.

* Bạn nào có biết Hiếu, vui lòng cho biết tin. Đa tạ.
Vân (Cần Thơ) – ĐT: 0939588154 – 0926226539

0
Nguyễn Thị Vân 2 năm 0 Câu trả lời 249 lượt xem 0

Trả lời