Tìm bạn tên Nguyễn Thị Phương Vi, quê Quảng Trị, học ở Sài Gòn 10 năm trước

Câu hỏi

Mình đã mất liên lạc với người bạn tên Nguyễn Thị Phương Vi, có hình ảnh kèm theo. 10 năm trước bạn học tại Sài Gòn, nhớ không lầm bạn ấy ở Quảng Trị. Mong mọi người chia sẻ để mình sớm có thể liên lạc lại với bạn ấy.

Nguyễn Thị Phương Vi - Quảng Trị

0
Tung rau 2 năm 2021-01-04T19:55:03+07:00 0 Câu trả lời 246 lượt xem 1

Trả lời