Tìm bạn thân Huỳnh Thị Lan, năm 1979 làm ở Dương Minh Châu, Tây Ninh

Câu hỏi

Tìm bạn Huỳnh Thị Lan, quê Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) năm 1979 – 1980 công tác tại Phòng Lao Động Huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. Đã lâu không liên lạc, nhờ mọi người giúp nếu biết thông tin về bạn Huỳnh Thị Lan. Cám ơn rất nhiều.

0
Hoa Tran 4 năm 2020-01-09T11:07:42+07:00 0 Câu trả lời 706 lượt xem 0

Để lại câu trả lời