Tìm bạn Thành Trung, sinh năm 1992, từng học trường THPT Phạm Hùng – Vĩnh Long

Câu hỏi

Tìm bạn đã mất liên lạc 10 năm nay rồi. Người đó mình không nhớ họ chỉ nhớ tên Thành Trung, sinh năm 1992, quê Vĩnh Long, từng học trường THPT Phạm Hùng.

Ai biết xin liên lạc qua Facebook: Ngô Hồng Ân (Jacqueline Ngô)

0
Kendy Đạt 2 năm 0 Câu trả lời 138 lượt xem 0

Trả lời