Tìm bộ bài có in tranh ảnh cánh đồng cỏ và câu hỏi?

Câu hỏi

Mình muốn tìm bộ bài có hình thức bên ngoài như một cánh đồng cỏ xanh, hoa,… Với nội dung từng lá là những câu hỏi giúp chúng ta trải lòng như: “Chuyện gì đã làm thay đổi con người bạn?”. Mình từng lướt và đọc qua trên Facebook. Xin cảm ơn.

Đang trả lời 0
quan0988 3 năm 2020-11-08T20:00:05+07:00 1 Trả lời 153 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2020-11-08T20:02:04+07:00

    Từ khóa cho bạn là Bài Tarot. Bạn search xem đúng là bộ bài bạn cần tìm không nhé. Bài tarot có in tranh ảnh và một câu nói liên quan đến hình ảnh đó, bài tarot để dự đoán tương lai của người bốc lá bài đó.

Trả lời